Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA


Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Remont drogi gminnej nr 101605 O w miejscowości Dąbrówka Dolna o długości 257,0 m”. Kwota dofinansowania wynosi 53617,26 zł.  W ramach zadania przewidziano nową nawierzchnię bitumiczną drogi, obustronne pobocza tłuczniowe oraz oznakowanie pionowe. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokój, poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych oraz rowerzystów.

informacja.jpeg

 

 


Przewiń do góry