RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zarządzenie nr OR.I.0050.5.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia krysteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2023/2024

PDFZarządzenie nr OR.I.0050.5.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę.pdf (67,57KB)