Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, informuję, że od lipca 2022 r. można uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodów oraz o niezaleganiu lub o stanie zaległości w formie elektronicznej logując się na stronę www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

W e-Urzędzie Skarbowym zostały  udostępnione:

  • zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika (ZAS-DF),
  • zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU).
  • zaświadczenie o niezaleganiu oraz o stanie zaległości (ZAS-W)

Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego wydane poprzez e-Urząd Skarbowy ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy i jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS o treści:

„Pismo wygenerowane w e-Urzędzie Skarbowym opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.

Jak otrzymać dokument

Aby otrzymać zaświadczenie bezpłatnie, w ciągu kilku minut, wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Jak złożyć wniosek

  • zaloguj się na www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/,
  • wyraź zgodę na e-Korespondencję i uzupełnij dane do powiadomień,
  • w zakładce «złóż dokument» wybierz i uzupełnij zaświadczenie
  • jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe za 2020 lub 2021 rok w ciągu kilku minut odbierz zaświadczenie o swoim dochodzie i przedstaw dokument w instytucji wskazanej we wniosku.

Wydanie zaświadczenia na wniosek złożony w e-Urzędzie Skarbowym nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 26-01-2023 15:27

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 26-01-2023 15:27
Przewiń do góry