RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Dane statystyczne - archiwum

DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 30.09.2022

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 124

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 102

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 67

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 908 206, 43 zł