RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

15 stycznia 2023 r. mija termin składania sprawozdań z ilości zebranych odpadów bio i wytworzonego kompostu za 2022 rok

Mieszkańcy gminy posiadający kompostowniki (korzystający ze zniżki za kompostowanie odpadów bio we własnym kompostowniku) są zobowiązani do złożenia sprawozdania z ilości zebranych odpadów bio i wytworzonego kompostu raz w roku, do 15 stycznia (za poprzedni rok).

W 2023 roku sprawozdania można składać do 16 stycznia (15 stycznia wypada w niedzielę).

W przypadku niezłożenia sprawozdania w w/w terminie nastąpi utrata ulgi za posiadanie kompostownika.


Wzór sprawozdania: