Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

                     Logotyp_RPO_WO_2014-2020_EFRF.png

Gmina Pokój realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

"Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny."

Numer umowy o dofinansowanie:  RPOP.05.01.00-16-0012/17-00

Celem projektu jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o
ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 957 600,00 zł

 

Przewiń do góry