Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2022-12-14 o godz. 15:02:55, a zakończono o godz. 16:44:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak
 14. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na lata 2023-2024 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pokój na lata 2023-2029” (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2023 (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Sobek
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-01-2023 15:28

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 05-01-2023 15:28
Przewiń do góry