Park w Pokoju
GALERIA

Ogłoszenie o zmianie Programu:

PDF0.5 Ogłoszenie o o zmianie programu.pdf (288,27KB)

Najważniejsze zmiany Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obowiązujące od 3 stycznia 2023 roku:

 • zmiana wysokości kwot dofinansowania, maksymalna kwota w podstawowym poziomie dofinansowania wynosi 66 tys. zł., podwyższonym poziomie 99 tys. zł, a w najwyższym poziomie sięga aż 135 tys. zł, przy założeniu kompleksowej termomodernizacji wraz z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej;
 • aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:
  - do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  - o minimum 40%;
 • zmiana progów dochodowych wnioskodawców na wszystkich poziomach dofinansowania. W poziomie podstawowym maksymalny dochód wnioskodawcy zmienia się z limitu 100 tys. zł na 135 tys. zł. W poziomie podwyższonym próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
 • zmianie ulegnie kolejność realizowanych przedsięwzięć, dotychczas pierwsza transza dotacji finansowała wymianę źródła ciepła, w nowej odsłonie Programu możliwa będzie realizacja termoizolacji w pierwszej kolejności, a następnie wymiana źródła ciepła;
 • będzie istniała możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;
 • w dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania tej zmiany;
  Inne ważne zmiany w Programie to:
 • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację
  od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3;
 • w ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku;
 • Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność będzie można składać tylko przez GWD, autor Programu rezygnuje z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez Portal Beneficjenta. Pozostaje jednak możliwość dla tych którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego złożenia wniosku w formie papierowej po wcześniejszym jego wypełnieniu w GWD;
 • Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń

Szczegóły Programu znajdują się na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.opole.pl/

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 03-01-2023 09:31

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 03-01-2023 09:31
Przewiń do góry