RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiana rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) - nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu oraz karmienia i pojenia drobiu w zamknięciu na terenie całego powiatu namysłowskiego!

UWAGA!

zmiana rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0510/P/20/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego.

Rozszerzony został obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – obejmuje on całe powiaty namysłowski, opolski oraz kluczborski.

Na tym obszarze NAKAZUJE SIĘ:

  1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
  2. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.