RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Uroczystość Złotych Godów 2011

złote_gody.jpeg

Tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w naszej gminie uroczystość Złotych Godów. Rozpoczęła się ona 26 listopada br. o godz. 10.00 w Sali OSP w Pokoju. Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie są polskimi cywilnymi odznaczeniami państwowymi ustanowionymi jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli oczywiście dostojni Jubilaci. W tym roku Jubileusz obchodziło 10 par z terenu gminy Pokój. Z życzeniami przybyli Wójt Gminy Barbara Zając, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju Ks. Eneasz Kowalski, Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Stanisław Grądman oraz Kierownik USC Agata Kruszelnicka.


Tegorocznymi Jubilatami byli:

Bożena i Emil Dyszlowscy z Fałkowic

Ingeborga i Bolesław Fiedeń z Pokoju

Hildegarda i Józef Grala z Ładzy

Ruta i Rudolf Jonek z Zieleńca

Urszula i Jacek Kubica z Pokoju

Ludwika i Stanisław Łakomscy z Zieleńca

Małgorzata i Józef Mainka z Zawiści

Krystyna i Franciszek Mospan z Krogulnej

Renata i Gerhard Speda z Kozub

Anna i Ryszard Szeląg Pokój


Po krótkim powitaniu dostojnych jubilatów oraz gości przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy podziękowała jubilatom za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowiska i społeczności lokalnej oraz za przykład, jaki dają obecnym i przyszłym pokoleniom zgodnym, pełnym zaangażowania, rodzinnego ciepła i życzliwości życiem. Po dokonaniu aktu wręczenia odznaczeń, kwiatów i pamiątkowych dyplomów odśpiewano tradycyjne „Sto lat” oraz wzniesiono symboliczny toast za zdrowie jubilatów. Później stanęli oni do pamiątkowego zdjęcia.

Ze względu na stan zdrowia dwie pary nie przybyły na uroczystość, zostaną one odznaczone medalami w miejscu swojego zamieszkania.

Uroczystość była również okazją do spotkania z Wójtem Gminy, rozmów, wspomnień w gronie bliskich i znajomych oraz wykonania pamiątkowych zdjęć.

Urząd Stanu Cywilnego corocznie organizuje uroczystości towarzyszące odznaczeniu par małżeńskich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W związku z koniecznością wcześniejszego wystąpienia o nadanie medali do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prosi się zainteresowanych (jubilatów jak i członków ich rodzin) o zgłaszanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2012r. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 46 93 080 w. 16.

 

Agata Kruszelnicka            

Kierownik USC w Pokoju       


GALERIA: Uroczystość Złotych Godów 2011


Tematy pokrewne: