Park w Pokoju
GALERIA

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pokój informuje o ukazaniu się ROZPORZĄDZENIA NR 0510/P/20/2022 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego.

Link do rozporządzenia: https://duwo.opole.uw.gov.pl/actbymonths

Wyciąg z Rozporządzenia NR 0510/P/20/2022 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego

1.Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący: 1) w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój, miejscowości: Fałkowice, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Polna, Kopalina, Lubnów; 2) w powiecie namysłowskim, w gminie Domaszowice, miejscowości: Nowa Wieś; 3) w powiecie namysłowskim, w gminie Świerczów, miejscowości: Osiek Duży, Pieczyska, Zbica; 4) w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn przysiółki miejscowości Wierzbica Górna: Wałda, Kołoczek.

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypy ptaków (HPAI), na terenie powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego, zwany dalej „obszarem zagrożonym” uznaje się teren obejmujący: 1) w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój, miejscowości: Krogulna, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec; 2) w powiecie namysłowskim, w gminie Domaszowice, miejscowości: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Zofijówka; 3) w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów, miejscowości: obszar wiejski Jastrzębie; 4) w powiecie namysłowskim, w gminie Świerczów miejscowości: Biestrzykowice, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Starościn, Świerczów; 5) w powiecie opolskim, w gminie Murów, miejscowości: Grabice, Młodnik, Okoły, Zagwiździe, Święciny, Radomierowice; 6) w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn miejscowości: Szum, Wierzchy, Wąsice, Gierałcice, Brynica, Ligota Wołczyńska, Wierzbica Górna, Duczów Wielki, Duczów Mały, Jedliska, Markowe oraz tereny miasta Wołczyn leżące po południowej stronie torów kolejowych.

§ 2.1. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1. 1, nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

§ 3.1. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1.1, zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 4.1. Na obszarze zagrożonym, określonym w § 1.2 nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

§ 5.1. Na obszarze zagrożonym, określonym w § 1. 2, zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

 

Szczegółowe informacje  z serwisu internetowego Głównego Inspektoratu Weterynarii  poniżej:

 

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-stwierdzenia-pierwszego-ogniska-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-u-drobiu-w-sezonie-jesienno-zimowym/idn:2173

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-grypie-ptakow

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

O grypie ptaków

Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

  • kałem
  • wydzieliną z oczu
  • wydzieliną z dróg oddechowych
  • wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

  •  kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
  • kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
  • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
  • strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
  • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

 

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

 

Zagrożenie dla ludzi

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

uwaga-hpai.jpeg

JPEGuwaga-hpai.jpeg (148,01KB)
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

Telefon: +48 77 410 13 15

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 08-12-2022 14:59

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 08-12-2022 15:23
Przewiń do góry