RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16.11.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-11-16 o godz. 15:03:15, a zakończono o godz. 17:11:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Jacek Marczak
 7. Krystyna Piekarska
 8. Alicja Piszczałka
 9. Zenon Poprawa
 10. Piotr Sobek
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak
 13. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Krzywa Góra - rejon osiedla (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości, będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19 k.m.2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 w drodze darowizny na rzecz Województwa Opolskiego (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Piotr Sobek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (16:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk