RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

WYBÓR OFERTY - Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Pokój zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, szczegółowe informacje poniżej.       

                                                    Wójt Gminy Pokój

                                                              /-/

                                                       Barbara Zając


 

                                                                                                                                                                     Pokój, 30 listopada 2022 r.

 

 

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert cenowych na:

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój

 

  1. Otwarcie ofert cenowych nastąpiło 25.11.2022 o godz. 15.00 .

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  • Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
    z obiektów budowlanych z terenu Gminy Pokój. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do demontażu, transportu i unieszkodliwiania na podstawie zgłoszeń mieszkańców to ok. 718 m2 połaci dachowej, tj. ok. 10,78 Mg.

  • Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do zbierania, transportu i unieszkodliwiania na podstawie zgłoszeń mieszkańców to ok. 959,50 m2 połaci dachowej, tj. ok. 25,17 Mg.

4. W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęły 2 oferty

Lp.

nazwa firmy

oferta cenowa brutto

 

1.

 

Logistyka Odpadów-Realizacje Sp. z o.o

ul. Szklana 20

43 - 300 Bielsko-Biała

 

 

40 371,05 zł

 

2

 

Środowisko i Innowacje sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

38 813,58 zł

 

4. Kryterium oferty: cena 100 %

Informuję, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano firmę:

Środowisko i Innowacje sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa
 

oferujące realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 38813,58 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena 100 %, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                    /-/

                                                              Barbara Zając

 

 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg