Park w Pokoju
GALERIA

Gmina Pokój informuje, że weszły w życie przepisy prawa uprawniające do skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej na poziomie:

693 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy);

785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych: jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej np. kościoły, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, żłobki i kluby dziecięce;
Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców uprawnionych zostały określone w art. 2 pkt 2 lit. a oraz b-e ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Link do ustawy poniżej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002243/O/D20222243.pdf

 

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OBNIŻONYCH CEN:

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.
Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.
Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
Link poniżej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002299/O/D20222299.pdf

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia oświadczenia w późniejszym terminie, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane będzie do stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono jemu oświadczenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresami:

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej
 

DOCXwzoroświadczeniaodbiorcyuprawnionego_edytowalny 2.docx (29,71KB)

Na stronach np. firmy Tauron S.A. można sprawdzić, ile się zużywa energii  przykładowo w gospodarstwie domowym  i dowiedzieć się jak skorzystać z zamrożenia cen za energię

https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu
 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 18-11-2022 09:13

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 18-11-2022 09:49
Przewiń do góry