RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

"W rytmie muzyki w Gminie Pokój"

Ologowanie NOWe FIO 2021.jpeg

Grupa nieformalna "Miłośnicy tańca" pod patronatem Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice w terminie od 7 sierpnia.2022 r. do15 listopada 2022 r., zrealizowała projekt pn. "W rytmie muzyki w Gminie Pokój" finansowany w ramach programu grantowego KIERUNEK NOWE FIO 2022.

Celem projektu było zapewnienie zajęć dodatkowych odpowiadającym potrzebom grupy docelowej: dzieci, młodzieży oraz dorosłych z obszaru Gminy Pokój, którzy chcą aktywnie spędzić czas, ucząc się tańca w różnych formach. Został zorganizowany dwumiesięczny cykl zajęć tanecznych, zajęcia taneczne dla dzieci oraz zumba dla dorosłych i młodzieży. 

Kwota zadania: 6 000,00 zł.