RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zakup węgla po cenach preferencyjnych w Gminie Pokój -Składanie wniosków

Zakup węgla po cenach preferencyjnych w Gminie Pokój

Co zrobić, aby zakupić węgiel od gminy po cenie preferencyjnej?

 • Już można składać wnioski w Urzędzie Gminy Pokój (w sekretariacie urzędu). Prosimy o złożenie wniosku do 18.11.2022 r.
 • Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej:

  DOCXwniosek_wegiel_gmpokoj.docx (32,66KB)

  PDFwniosek_wegiel_gmpokoj.pdf (148,58KB)

  lub papierowo do pobrania w  Urzędzie Gminy Pokój, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju, Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju, Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, Gminnej Publicznej Bibliotece w Pokoju, Domu Seniora w Pokoju, lokalnych sklepach i u Sołtysów
 • Wniosek możesz także przesłać:
 • elektronicznie poprzez skrzynkę EPUAP (prosimy pamiętać o podpisaniu załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym),
 • papierowo na adres:

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

 • Po weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności zapłaty za węgiel na nr konta, który zostanie podany na fakturze oraz o możliwościach i terminie odbioru/dostarczenia opału. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej, w przypadku gdy Państwo chcą uzyskać fakturę w wersji elektronicznej.

Kto jest uprawniony do zakupu węgla?

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej będą uprawnione osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które:

 • figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji;
 • spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub go otrzymały,
 • nie zakupiły paliwa stałego w cenie poniżej 2 tys. zł w sezonie grzewczym 2022/2023.

Ile należy zapłacić i gdzie można dokonać zapłaty?

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać płatności za opał  na rachunek bankowy, wskazany na fakturze. Cena nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za 1 tonę. Do ceny nie wlicza się usługi dodatkowej np. workowania. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej, w przypadku gdy Państwo chcą uzyskać fakturę w wersji elektronicznej.

 

Ile węgla można zakupić?

Na jedno gospodarstwo domowe istnieje możliwość zakupu:

 • jednorazowo do 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r.
 • jednorazowo do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. (wnioski będą przyjmowane w terminie późniejszym)

Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe.

Jakiego rodzaju węgiel będzie dostępny?

Zgodnie z zapewnieniami podmiotu wprowadzającego węgiel na rynek, w sprzedaży będzie dostępny węgiel zwykły (orzech) i ekogroszek.

Gdzie będzie można odebrać węgiel?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma szczegółowe informacje telefonicznie bądź mailowo w zakresie możliwości odbioru węgla.

UWAGA: powyższe informacje mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji w zakresie dostępności i możliwości dystrybucji opału.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapytania można kierować na nr tel.: 77 4693097 wew. 19 lub  667 989 357 na adres e-mail: i.tekieli@gminapokoj.pl, sekretarz@gminapokoj.pl

DOCXwniosek_wegiel_gmpokoj.docx (32,66KB)

PDFwniosek_wegiel_gmpokoj.pdf (148,58KB)