Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2022-09-14 o godz. 15:02:47, a zakończono o godz. 16:19:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Jacek Marczak
 8. Alicja Piszczałka
 9. Zenon Poprawa
 10. Jadwiga Sowa
 11. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2022/2023 (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-10-2022 15:28

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 28-10-2022 15:28
Przewiń do góry