RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Nabór deklaracji przystąpienia do programu "Ciepłe mieszkanie"

Dobra wiadomość dla Mieszkańców Gminy Pokój.

Kolejny program wsparcia, dzięki któremu będziemy Państwu mogli pomóc w zaoszczędzeniu energii i ochronie powietrza.

Program skierowany jest do właścicieli lokali położonych w budynkach wielorodzinnych.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami udziału i złożenie osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres wstępnej deklaracji udziału, w terminie do 21 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają: Aleksandra Kołodziejczyk, Angelika Paluch, Joanna Ptaszek-Rekus nr tel. 77 46 93  097.

DEKLARACJA DO POBRANIA:

ODTDeklaracja udziału Ciepłe mieszkanie.odt (148,82KB)

PDFDeklaracja udziału Ciepłe mieszkanie.pdf (203,55KB)

 

cieple-mieszkanie_poradnik2-1536x807.png

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a po uzyskaniu dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną w odpowiednim czasie poinformowani.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 2. b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na:

 1. Wymianę źródła ciepła, takich jak:
  - pompę ciepła powietrze/woda
  - pompę ciepła powietrze/powietrze
  - kocioł gazowy kondensacyjny
  - kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  - ogrzewanie elektryczne
  2. Instalację c.o. i c.w.u.
  3. Wentylację mechaniczna
  4. Wymianę stolarki okiennej
  5. Wymianę stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne do lokalu.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym - do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.
 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/