RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Granty PPGR – przekazanie sprzętu komputerowego

 

Granty PPGR – przekazanie sprzętu komputerowego


 

W dniach 13-14 października 2022 r w godzinach 9.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy Pokój pok.16 będzie wydawany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Uprawnionymi do odbioru sprzętu komputerowego i podpisania umowy darowizny są osoby, które złożyły przy naborze wniosków „Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego”.

Osoby pełnoletnie, które we własnym imieniu złożyły stosowne oświadczenie odbierają sprzęt komputerowy i podpisują umowę darowizny we własnym imieniu.

Do odbioru sprzętu niezbędne będzie posiadanie dokumentu tożsamości.