Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

W dawnym Carlsruhe, a obecnie Pokoju, na przełomie 1806 i 1807 roku przebywał na zaproszenie dworu Württemberg wybitny niemiecki kompozytor romantyczny i pianista, Carl Maria von Weber. Nie tylko zresztą przebywał, ale i komponował, między innymi swoje dwie Symfonie (w Pokoju skomponował m.in. operę "Wolny Strzelec" - "Freischutz").

Dla upamiętnienia tych wydarzeń oraz zachowywania i kultywowania tradycji kulturalnej oraz promocji zabytkowego parku w Pokoju od 2004 roku organizowany jest Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera.

3 czerwca 2010 r. nastpio uroczyste odsłonięcie popiersia Carla Marii von Webera przy Kościele Zofii w Pokoju.

Uroczystość zaszczyclili swoją obecnością m.in. potomek Carla Marii von Webera - Christian Max Maria von Weber oraz potomek rodziny książęcej, założycieli Carlsruhe/Pokoju - Ferdinand Herzog von Württemberg.

 

Carl Maria von Weber

Niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent, urodzony w 18 XI 1786 w Eutin koło Lubeki (zmarł 5 V 1826 w Londynie). Jeden z głównych przedstawicieli okresu wczesnego romantyzmu w muzyce niemieckiej. Pochodził z muzykalnej rodziny: matka była śpiewaczką, bracia grali na różnych instrumentach, a ojciec zajmował stanowisko kapelmistrza i marzył o karierze muzycznej dla Carla (był spowinowacony z Mozartem, którego żona Konstancja z domu była Weber). W wieku 18 lat został kierownikiem muzycznym opery wrocławskiej, a w latach 1807-1813 działał na dworze księcia Wirtemberskiego w Pokoju na Opolszczyźnie. Następnie pełnił funkcję dyrektora opery w Pradze oraz w Dreźnie. Pozostawił bogaty i różnorodny dorobek kompozytorski, począwszy od dzieł fortepianowych, poprzez koncerty na instrumenty dęte, po dzieła operowe. Znany przede wszystkim jako kompozytor operowy. Dzieła, które zapewniły mu sławę, to „Wolny strzelec” oraz „Oberon”. Wśród utworów fortepianowych najbardziej popularne jest „Zaproszenie do tańca” (pierwszy walc koncertowy, pierwotnie skomponowany na cztery ręce, obecnie wykonywany w wersji symfonicznej) oraz 4 Sonaty. Styl jego muzyki instrumentalnej określa się mianem brillant, z racji wirtuozerii i mnogości ornamentacji.


www.youtube.com:


Im historischen Carlsruhe – dem heutigen Pokój, auf der Wende der Jahre 1806/1807, der namenhafte, deutsche, romantische Komponist und Pianist – Carl Maria von Weber – auf die Einladung des Württembergischen Hofts hin, weilte. Nicht nur verweilte aber auch komponierte, unter anderem seine Symphonien.

Carl Maria von Weber
Ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent.Geboren am 18.11.1786 in Eutin, nahe Lübeck (gest. 05.05.1826 in London). Einer der Hauptvertreter des Frühromantik in der deutschen Musik. Er stammte aus einer sehr musikalischen Familie: seine Mutter war Sängerin, seine Brüder spielten verschiedene Instrumente und sein Vater war Kapellmeister und träumte von einer Musikkarriere für seinen Sohn Carl (familiär gebunden mit Mozart, deren Frau Konstanze vom Hause Weber war). Im Alter von 18 Jahren wurde er Musikdirektor der Bresslauer Oper. In den Jahren 1807 – 1813 war er auf dem Hof des Württembergischen Prinzen in Pokój aktiv. Später nahm er die Stellung des Direktors der Opern in Prag und Dresden ein. Er hinterließ einen vielfältigen kompositorischen Verbleib, seien es Klavierstücke, über Blasinstrument-Konzerte, bis hin zu seinen Opern. Bekannt ist er vor allem als ein Komponist der Opern. Zu den bekanntesten gehören: „Freischütz” und „Oberon”. Die bekanntesten Klavierkompositionen sind: „Die Einladung zum Tanz” (erster Konzertwalzer, ursprünglich auf vier Hände komponiert, heute in der symphonischen Version dargestellt) und die vier Sonaten. Seinen instrumentalischen Musikstil bezeichnet man aufgrund der Virtuosität und die Vielfalt der Ornamentationen als brillant.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 18-05-2012 10:35

Przewiń do góry