RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV sesji Rady Gminy Pokój w dniu 20.07.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-07-20 o godz. 15:00:49, a zakończono o godz. 15:09:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Piotr Sobek
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak
 14. Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk