RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ( HCVF- High Conservation Value Forests) ustalonych na obszarze PGL LP Nadleśnictwa Kup.


Nadleśnictwo Kup informuje o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ( HCVF- High Conservation Value Forests) ustalonych na obszarze PGL LP Nadleśnictwa Kup.

Ustalanie lasów HCVF wynika z Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej opracowanego przez Forest Stewardship Council® FSC® Polska.


Zasada 9. ( Zachowanie lasów o szczególnej wartości ) Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej służy zidentyfikowaniu i zachowaniu lasów o szczególnej wartości.W celu zidentyfikowania lasów o szczególnej wartości ochronnej prowadzi się konsultacje z miejscowymi stronami zainteresowanymi, uwzględniając przedstawicieli przyrodniczych organizacji pozarządowych.


Z topografią wyznaczonych lasów HCVF można zapoznać się na stronie:
https://rdlp-katowice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1241d170e7b4ba4bfd585cb20928fbf


Uwagi prosimy przesyłać w terminie do 25.07.2022r. na adres PGLLP Nadleśnictwo Kup, ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup lub kup@katowice.lasy.gov.pl
Zwracamy się z prośbą o aktywny udział w konsultacjach społecznych i zgłaszanie swoich propozycji w powyższej sprawie.

Jednocześnie Nadleśnictwo Kup  informuje, że propozycje złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panią Ewą Szubart-Chodorowską tel. 694489796

Opracowano na podstawie pisma Nadleśnictwa Kup.

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg