RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY GMINY POKÓJ - 20.07.2022 R. GODZ.15.00

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Pokój,  sesja odbędzie się w dniu

20 lipca 2022 r. o godz. 1500

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

  2. wieloletniej prognozy finansowej

4. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki