Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Pokój,  sesja odbędzie się w dniu

20 lipca 2022 r. o godz. 1500

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

  2. wieloletniej prognozy finansowej

4. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 18-07-2022 14:37

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 18-07-2022 14:37
Przewiń do góry