Park w Pokoju
GALERIA

logo.jpeg

Gmina Pokój jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisała umowę na realizację operacji pn. Wielkie zmiany zaczynają się od Ciebie- zacznij myśleć EKOw ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan operacyjny na lata 2022–2023

 

Termin realizacji operacji: 01.03.2022 - 31.10.2022 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 5 627,25 zł.

Cel operacji:
Współpraca regionalna, zachęcenie do uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym. Celem przeprowadzenia warsztatów o segregacji odpadów jest uświadomienie mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady, gdzie szukać informacji dotyczącej prawidłowej zbiórki odpadów, przedstawienie faktów i mitów związanych z segregacją podzielenie się ekoporadami, poddanie inspiracji oraz pomysłów na segregację, przedstawienie różnicy między odpadem, a śmieciem. Celem warsztatu o mikroplastiku jest wyjaśnienie pojęcia „zero waste”- zero śmieci, zero marnowania; przedstawienie sposobów na ograniczenie ilości odpadów - zasada 3R-6R. Zasada 6R to odpowiedzialny i świadomy styl życia polegający na ograniczeniu konsumpcji dóbr i utylizacji odpadów. Warsztaty dotyczące tworzenia woskowijek oraz tabliczek zapachowych pomogą w utrwaleniu wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym zredukowania ilości zużywanych woreczków foliowych oraz folii aluminiowej na rzecz wielorazowych bawełnianych ściereczek, które można pozyskać np. z potarganego prześcieradła bądź poszewki, która zamiast do kosza zyska nowe życie. Tworzenie tabliczek zapachowych z wosku sojowego oraz olejków zapachowych stanowi doskonały prezent, a jego wykonanie jest naturalne. Cel warsztatu „obraz z mchem” – kreatywne wykorzystanie dóbr naturalnych. Zamiast kupować kolejne urządzenie pochłaniające wilgoć, można w naturalny sposób pozbyć się szkodliwej wilgoci z powietrza zapobiegając rozwojowi grzybów i pleśni. Warsztat „Las w słoiku” ma uświadomić mieszkańcom jak działa ekosystem, jak ważna jest równowaga w przyrodzie.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z racjonalnym gospodarowaniem zasobów (odpady, energia, woda, jedzenie). Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ma na celu zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym, podejmowanie inicjatyw proekologicznych. Rozwój miejsc pracy w oparciu o rozwój przetwórstwa dóbr naturalnych oraz rozwój rękodzieła w oparciu o zasadę „zero waste”.

Efektem realizacji zadania będzie organizacja warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje mieszkańców obszarów wiejskich – 6 szt.

Liczba osób, które uzyskają wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz wykorzystania zasobów naturalnych z obszarów wiejskich – 100 osób.

Ponadto wartością dodaną zadania będzie zmniejszenie nieuzasadnionego konsumpcjonizmu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości odpadów. Prawidłowo segregowane odpady. Zmniejszenie kosztów wywozu śmieci. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej, ekologiczne mycie i pranie. Zmniejszenie rachunków za media mieszkańca indywidualnego. Uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz odpadowych. Rozwój gałęzi przetwórstwa lokalnego oraz rękodzieła opartego na zasadzie „zero waste”. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pokój.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl
Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 06-07-2022 07:45

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 06-07-2022 07:54
Przewiń do góry