RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIV sesji Rady Gminy Pokój w dniu 29.06.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-06-29 o godz. 15:00:43, a zakończono o godz. 17:08:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Jarosław Ciurla
 3. Tomasz Krystosek
 4. Marek Łukaszczyk
 5. Jacek Marczak
 6. Krystyna Piekarska
 7. Alicja Piszczałka
 8. Zenon Poprawa
 9. Piotr Sobek
 10. Jadwiga Sowa
 11. Marcin Krysiak
 12. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2021 rok (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2021 rok (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik