RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości nr 120/2 k.m.1 ob. Dąbrówka Dolna

Pokój, 14.06.2022 r.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU


 

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) UNIEWAŻNIA się przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. Namysłowski, woj. Opolskie, KW OP1U/00071914/8 - ze względu na brak dostępu do drogi.


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając