Park w Pokoju
GALERIA

      RLGD        

 

Beneficjent: Gmina Pokój

Nazwa operacji: Rozbudowa Przystani Karp we wsi Pokój - utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa Opolszczyzny

Cel operacji:Rozbudowa Przystani Karp we wsi Pokój i utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa Opolszczyzny poprzez remont istniejących pomieszczeń oraz zakup wyposażenia

Przewidywane Efekty/Wskaźniki Operacji: Liczba obiektów, w których została przeprowadzona interwencja (wartość wskaźnika: 1)

Operacja polega na rozbudowie istniejącej Przystani Karp we wsi Pokój poprzez utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa Opolszczyzny - utworzenie infrastruktury wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką. Zadanie obejmować będzie remont istniejących pomieszczeń oraz zakup koniecznego wyposażenia do funkcjonowania centrum - krzesła stoły, laptop, projektor, tablica interaktywna, gabloty, plansze edukacyjne, szkielet edukacyjny, tablice magnetyczne, materiały promocyjne.

 

Przewiń do góry