RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 01.06.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-06-01 o godz. 15:01:05, a zakończono o godz. 17:36:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Tomasz Krystosek
 6. Marek Łukaszczyk
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Piotr Sobek
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak
 14. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (17:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/259/2022 Rady Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/258/2022 Rady Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 405 k.m. 1 ob. Domaradzka Kuźnia (17:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pokój Nr XX/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030 (17:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu (17:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik