Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wykaz podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych

Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Wójt Gminy Pokój informuje, iż podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pokój są:

Lp. numer rejestrowy firma (nazwa) adres NIP. REGON data wpisu data zmiany zakres zmiany data wykreślenia
1 01/2012 Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych EKOWOD SP. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 752-13-28-416 531622986 17.04.2012 b.z.    
2 02/2012 Remondis Opole Sp. zo.o. al.. Przyjaźni 9 45 - 573 Opole 754-033-34-24 530590474 19.03.2013 r. bz    
3 03/2012 WYKRESLONY Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław 896-000-00-26 931623022 30.05.2012 31.03.2013 rodzaj odbieranych odadów 28.05.2013
4 04/2012 ENERIS Surowe S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 8,54 – 519 Wrocław) ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach (Veoila Uslugi dla środowiska Spólka Akcyjna Oddział w Krapkowicach) ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 527-20-98-636 012914009-00040 17.09.2012 '02.09.2015, 14.09.2018-II zmiana nazwa z VEOLIAUslugi dla środowiska Spólka Akcyjna Oddział w Krapokowicach na ENERIS Surowce S.A. Oddziałw w Krapkowicach -zmiana adresu na: ENERIS SUROWCE S.A. Oddział wew Wrocławiu ul. Jerzmanowska 8, 54 – 519 Wrocław  
5 05/2012 E.K. Ochędzan Sp z o.o. ul. Reymonta 65, 46-100 Namysłow 752-145-07-32 161474977 23.11.2012 b.z.    
6 06/2012-WYKREŚLONY ALBA Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodasrki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza 629-001-19-71 271588322 12.12.2012     09.09.2013
7 07/2012 WYKREŚLONY ALBA Ekoplus Sp. zo .o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza 629-23-13-475 24131012 12.12.2012 b.z.   03.07.2015
8 08/2012 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania WPO ALBA S.A. ul. Ostrowska 7, 53-238 Wrocław 8960000026 931623022 12.12.2012 b.z.    
9 01/2013 EKO-TRANS Jan Kurowski ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup 754-102-22-41 531033614 07.01.2013 b.z.    
10 02/2013 Zakład Oczyszczania Mista Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska 573-106-75-24 150628080 28.02.2013 b.z.    
11 03/2012 FCC Lubliniec Sp. z o.o.(A.S.A Lubliniec Sp. zo .o.) ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec 575-16-34-699 151361749 28.02.2013 29.05.2013/ 20.05.2017 okreslenie rodzaju odbieranych odpadów/ zmiana nazwy z A.S.A Lubliniec Sp. zo .o.na FCC Lubliniec Sp. z o.o.  
12 04/2013
WYKREŚLONY
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Zabrzu ul. Lecha 10, 41 - 800 Zabrze 648-00-00-290 272758810 04.03.2013     06.07.2020 R.
13 06/2013 FCC POLSKA SP. Z O.O (.A.S.A. Eko Polska Sp. zo.o.) ul. Lecha 10, 41 - 800 Zabrze 676-21-57-648 3571900739 09.04.2013 29.12.2017 nazwa firmy  
14 07/2013 WYKRESLONY FUT HORGUŚ J.R. BARTOSZ PŁOTKA UL. Obrońców Stalingradu 52/5, 45-511 Opole 5862112745 220130880 27.11.2013     31.03.2013
15 11/2016 PROWOD Sp.o.o ul. Rynek 4, 46-082 Kup 754-10-00-021 530944564 29.07.2016 13.01.2017 02.11.2017 w zakresie zmiany adresu, w zakresie rozszerzenia kodów odbieranych odPadów  
16 01/2017 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH Ul. Kosmowskiej 6, m. 94, 42-224 Częstochowa 573-025-01-43 150628038 09.11.2017 b.z.    
17 01/2019 Zakład Komunalny Pokój Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój 752145257 161607881 30.12.2019      
18 01/2020 EKO-REGION SP. Z .O.O. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 7691917979 590765381 14.07.2020      

PODMIOTY ODBIERAJĄCE 

Od 1 lipca 2013 r. gmina zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: 

2013:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ

Termin wywozu : od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” SP.Z O.O.

UL. MARIAŃSKA 2

46-100 NAMYSŁÓW

 

2014:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ

Termin wywozu:od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” SP.Z O.O.

UL.MARIAŃSKA 2

46-100 NAMYSŁÓW

 

2015:


 

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 ROKU


 

Remondis Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole


 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCHOD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU


 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” SP.Z O.O.

UL.MARIAŃSKA 2

46-100 NAMYSŁÓW

 

1.05. 2016-31.12. 2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017


 

Remondis Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole


 

2018:Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok


 

Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6m 94

42-224 Częstochowa


 

2019:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.


 

Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6m 94

42-224 Częstochowa

 

 

2020:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.


 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” SP.Z O.O.

UL. MARIAŃSKA 2

46-100 NAMYSŁÓW


 

2021:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R


 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” SP.Z O.O.

UL. MARIAŃSKA 2

46-100 NAMYSŁÓW


ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informujemy o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Stan prawny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Ustawodawca ustalił grupy i rodzaje sprzętu

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne)
  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi)
  3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe)
  4. Sprzęt audiowizualny (odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzet hi-fi, wzmacniacze dźwięku)
  5. Sprzęt oświetleniowy (oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe)
  6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, maszyny do szycia)
  7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo)
  8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory)
  9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty)
  10. Automaty do wydawania (automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty)

Informacja dla mieszkańców

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Zbierający zużyty sprzęt, mają obowiązek przekazać Wójtowi Gminy Pokój w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. W przypadku zmiany w/w danych, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Wójta Gminy Pokój, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować Wójta Gminy Pokój również o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania. Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.), sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania odpadów wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z póź. zm.) (w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), podlega obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania. Zakres informacji podawanych przy rejestracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734).

Zbierający na terenie gminy Pokój i w pobliżu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

 

Lp.

Podmiot zbierający Miejsce zbierania
1 Jeronimo Martins Dystybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5 Biedronka Zieleniec 
2 Avans Południe Sp. z.o.o., ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze Avans, ul. 3 Maja 3-5, 46-100 Namysłów
3 TESCO/Polska/Sp. z.o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków TESCO, ul. Mariańska 3, 46-100 Namysłów
4 Apteka "POD BIAŁYM ORŁEM' Spółka jawna, Rynek 2, 46-100 Namysłów  Apteka "Pod bialym orłem", Rynek 2, 46-100 Namysłów
5 Apteka "Pod Lwem" ul. Piłsudskiego 6 46-100 Namysłów Apteka "Pod lwem", ul. Piłsudskiego 6, 46-100 Namysłów 
6 ORFEUSZ Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Bohaterów Warszawy 20A Intermarche, ul. Bohaterów Warszawy 20A, 46-100 Namysłów
7 TELPOL Sp.z o.o., ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20, 42-400 Zawiercie MediaExpert, ul. Piłsudskiego 1B, 46-100 Namysłów
8 NEONET S.A., ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław NEONET, Plac Wolności 7, 46-100 Namysłów
9 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

P.W. "IMAGE" Wojciech Płatek, ul. Rynek 13, 46-100 Namysłów

10 SYLWO - RECYKLING "Przedsiębiorstwo Usługowe, Chłodnictwo, Recykling", ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów
11 Dino Polska ul. Namysłowska 17, 46-034 Pokój
12 Apteka Pod lipami ul. 1 Maja 38,46-034 Pokój

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać na PSZOK w Zieleńcu, Zieleniec 14, nr tel. 77 469 3080, a także podczas zorganizowanych zbiórek akcyjnych spod nieruchomości- zgodnie z harmonogramem wywozu. Szczegółowych informacji udzielaja prcaownicy nr tel. 77 469 30 97 wew. 19


Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostępniam informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

L.p. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj przyjmowanych odpadów Numer  kontaktowy
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta ul. Sienkiewicza 27
56-120 Brzeg
zużyte opony, folia odpadowa, sznurek 71 352 89 70
2. INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole
zużyte opony folia odpadowa 77 402 49 61
3. Remondis Opole Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole
folia odpadowa sznurek 77 453 62 62
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-04-2013 12:27

Przewiń do góry