Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Tabela. Zabytkowe obiekty architektury gminy Pokój zarejestrowane w rejestrze Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Opolu

 

Lp.

Lokalizacja

Obiekt

Wiek

Materiał

Numer rejestru

1.       

Pokój

Kościół ewangelicki

1765-75

mur.

757/64

2.       

Pokój, ul. 1 Maja 12

Plebania

poł. XIX 

mur.

1798/66

3.       

Pokój, Brzeska 1

Dom Masztalerza

XVIII, 2 poł. XIX, XX 

szach.

1795/66

4.       

Pokój, d. zajazd, ul. Namysłowska 5

Dom

poł. XIX

szach./mur

1799/66

5.       

Pokój, ul. 1 Maja 18

Dom

1843, XX

mur/drew.

1801/66

6.       

Pokój, ul. Wolności 36

Dom

poł. XIX

mur/drew.

1800/66

7.       

Pokój

Ogród

francuski i park angielski

XVIII/XIX

 

601/1/7/46/12/64/I

8.       

Pokój

Grunty zalesione powiększające park

 

 

123/85

9.       

Domaradzka Kuźnia, ul. Opolska 13

Dom

pocz. XIX

drew.

2150/87

10.    

Pokój, ul. Kościelna 5

Dom

 

mur.

1797/66

 

Źródło: Rejestr zabytków nieruchomych (województwo opolskie), Państwowa Służba Ochrony Zabytków –

             Oddział Wojewódzki w Opolu.

 

**************************************************************

 

Fotografie wybranych zabytków:

 

 Kościół ewangelicki wybudowany w latach 1765-75

 Kościół Ewangelicki

Ogród francuski i park angielski XVIII/XIX

 Ogród Francuski

 

Dom pocz. XIX w. Domaradzka Kuźnia, ul. Opolska 13

 Chata

 

Na uwagę zasługują również znaleziska archeologiczne zlokalizowane na terenie gminy Pokój. Potwierdzają one kształtowanie się osadnictwa na tym terenie już od epoki kamienia. Łącznie zewidencjonowano 17 stanowisk archeologicznych, w tym:

-         2 w Dąbrówce Dolnej,

-         3 w Domaradzu,

-         2 w Domaradzkiej Kuźni,

-         3 w Fałkowicach,

-         1 w Siedlicach,

-         5 w Zawiści,

-         1 w Pokoju (tzw. „szwedzki zamek”).

 

 

 


 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-05-2007 14:53

Przewiń do góry