Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2022-04-27 o godz. 15:01:15, a zakończono o godz. 17:18:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Tomasz Krystosek
 6. Jacek Marczak
 7. Krystyna Piekarska
 8. Alicja Piszczałka
 9. Zenon Poprawa
 10. Jadwiga Sowa
 11. Marcin Krysiak
 12. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegająca na wycofaniu uchwały z pkt "10C" (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 405 k.m. 1 ob. Domaradzka Kuźnia (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokój (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/248/2022 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/251/2022 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup dodatkowych eksponatów muzealnych dla Muzeum Śląska Opolskiego (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-05-2022 08:20

Przewiń do góry