RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna o długości 1953,00 m

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna o długości 1953,00 m”. Kwota dofinansowania wynosi 279 394,54. Całkowita wartość inwestycji to 465 657,56. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną drogi, obustronne pobocza tłuczniowe oraz oznakowanie pionowe.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokój, poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych oraz rowerzystów.