Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Informuję, że Gmina Pokój pozyskała środki w kwocie 127500,00  zł na na zakup 51 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Z dniem 12 kwietnia 2022 roku została zawarta umowa nr 2676/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-04-2022 15:25

Przewiń do góry