Park w Pokoju
GALERIA

Pokój, 29.03.2022 r.


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ


 

Gmina Pokój planuje pozyskać środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pokój dla mieszkańców z: Ładzy, Krzywej Góry, Siedlic, Krogulnej, Jagiennej, Kozub, Domaradza, Paryża, Świercowskiego, Fałkowic, Lubnowa, Żabińca, Kopaliny, Zawiści, Domaradzkiej Kuźni, Dąbrówki Dolnej. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji to 64 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt adresowany jest do właścicieli nieruchomości poza miejscowościami: Pokój
i Zieleniec.

Przedmiot dofinansowania: przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, posiadająca certyfikat zgodności z normą europejską PN-EN 12566-3+A2:2013.

Przewidywany koszt budowy oczyszczalni to 21 000 zł (koszt budowy uzależniony jest przede wszystkim od warunków terenowych, poziomu wód gruntowych).

Zobowiązania właściciela nieruchomości :

- zabezpieczenia 36% środków na budowę oczyszczalni ścieków;

- ponoszenie kosztów utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków;

- zachowanie i utrzymanie trwałości inwestycji przez okres 10 lat;

- przekazanie gminie Pokój prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Gmina Pokój:

- musi posiadać prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, na których zostaną zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków;

- wykona dokumentację potrzebną do budowy przydomowej oczyszczalni;

- dokona wyboru wykonawcy zadania, polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomienia oczyszczalni.

Zainteresowani właściciele nieruchomości uzyskaniem wsparcia proszeni są o składanie zgłoszeń osobiście lub e-mailem na adres: a.paluch@gminapokoj.pl Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 30 w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela: Angelika Paluch

Druk zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy Pokój pok. 30 oraz do pobrania poniżej:

ODTzgloszenie-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow_2022.odt (17,68KB)

Szambo, a przydomowa oczyszczalnia ścieków, czy to się opłaca? 

Na potrzeby obliczeń przyjmujemy średnie koszty dla  4 osobowej rodziny, która posiada szambo  o pojemności  ok. 10m3. 

Ścieki to średnio ok. 2,4m3 na 1 osobę w rodzinie ,

Kwota wywozu nieczystości to ok. 43,20 zł/1m3 brutto.

Przeliczając: miesięcznie poniesiemy koszty wywozu ścieków na poziomie: 414,72 zł, co daje rocznie kwotę: 4 976,64 zł

Koszty wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków 1 raz/rok wynoszą ok. 500 zł., koszty eksploatacji (zużycie prądu) ok. 20 zł/msc.

2 lata eksploatacji szamba to koszt ok. 9 953,28 zł.

Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wykorzystując dofinansowanie wyniosą: 7560,00 zł, wywóz osadu (2 lata): 1000 zł oraz koszty eksploatacji 480 zł, co daje nam kwotę ok. 9040,00  zł.

Zatem  wydatki poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w podanym przykładzie zwrócą się już z w drugim roku użytkowania urządzenia. 

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 29-03-2022 10:44

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 30-03-2022 11:08
Przewiń do góry