RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca obywateli Ukrainy zakwaterowanych na terenie gminy Pokój

Mieszkańcy, którzy kwaterują lub mają możliwość zakwaterowania obywateli Ukrainy w swoich prywatnych lokalach, wolnych pomieszczeniach mieszkalnych prosimy o poinformowanie o tym fakcie Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pokoju:  tel. 77 4693097 wew. 20

Zgłoszenia będą przekazywane na bieżąco Wojewodzie Opolskiemu, celem uaktualniania bazy noclegowej dla cudzoziemców.