RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork informuje, że istnieje możliwość dokonania sprzedaży gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych

O G Ł O S Z E N I E

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork informuje, że istnieje możliwość dokonania sprzedaży na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia w trybie art.37 ust.1 ustawy o lasach.

Właściciele gruntów zainteresowanych sprzedażą gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia proszeni są o zgłaszanie występuje się z wnioskiem do Nadleśnictwa Kluczbork z siedzibą w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 8; 46-200 Kluczbork pisemnie lub drogą elektroniczną na adres kluczbork@katowice.lasy.gov.pl.

Grunty, które mogą podlegać procesowi kupna/sprzedaży muszą mieć uregulowany stan prawny w zakresie własności oraz w miarę możliwości czytelną granicę.

We wniosku prosimy zamieścić informację niezbędne do kontaktu z zainteresowanym (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, ewentualnie adres e-mailowy) oraz:

  1. wskazać lokalizację gruntu przeznaczonego do sprzedaży, w tym nr działki
  2. wskazać nr Księgi Wieczystej
  3. w miarę możliwości załączyć wyrys z ewidencji gruntów,
  4. w miarę możliwości załączyć wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork po przeprowadzeniu wstępnej analizy zasadności zakupu oferowanego gruntu dokona wyceny oferowanej nieruchomości.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kluczbork
Franciszek Kiepura

PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork
tel.: +48 77 418-65-65, fax: +48 77 418-23-23, e-mail: kluczbork@katowice.lasy.gov.pl
www.katowice.lasy.gov.pl/kluczbork NIP: 751-000-24-21