RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Rynek pracy – pomocy dla obywateli Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie:

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej, zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Informacje w zakładce zawierają informacje dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani podjęciem pracy w Polsce oraz uzyskaniem wsparcia ze strony polskich urzędów pracy.