Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

Pokój, dnia 11 lutego 2022 r.

OR.II.0002.29.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

16 lutego 2022 r. o godz. 1500

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji

  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego

  3. Stwierdzenie prawomocności obrad

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

    2. wieloletniej prognozy finansowej

  5. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki


 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 11-02-2022 12:31

Przewiń do góry