RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

"Czysta Dolina Stbrawy"

Ologowanie Czysta Dolina Stobrawy.jpeg

Gmina Pokój w terminie do 30 kwietnia br. realizuje zadanie pn."Czysta Dolina Stobrawy" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu", w ramach którego zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna mająca na celu wzrost poziomu świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami wśród mieszkańców Gminy Pokój.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu liczby dzikich wysypisk na terenie Gminy Pokój, zwiększenie jakości selektywnej zbiórki odpadów. Wzrost świadomości mieszkańców na temat gospodarki odpadami i ścieżki jakie przechodzą oraz ograniczenie ilości produkowanych odpadów, co przełoży się na poprawę jakości środowiska naturalnego Doliny Stobrawy.

Współautorem wniosku oraz partnerem merytorycznym jest Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy".

Wartość zadania: 35 378,48 zł.

Wartość kwoty dotacji: 30 100,00 zł.