Park w Pokoju
GALERIA

W dniach 19 – 28 września 2007 r. odbyło się kolejne seminarium młodzieży polsko – niemieckiej w ramach partnerstwa Publicznego Gimnazjum w Pokoju i Hauptschule w Hochspeyer. Do Pokoju przyjechała delegacja złożona z 14 uczniów i 2 opiekunów. Byli to wicedyrektor szkoły Ralf Netscher i nauczycielka Christel Ostermann. Spotkanie to miało szczególny charakter, ponieważ obchodzimy w bieżącym roku jubileusz 10 – lecia partnerskich kontaktów między naszymi szkołami. Tegoroczne spotkanie młodzieży było poświęcone prezentacji kultury, historii oraz zabytków Polski. Jego celem były obchody 10 – lecia nawiązania współpracy między szkołami gmin Pokój i Hochspeyer, integracja młodzieży polskiej i niemieckiej, podniesienie sprawności komunikacyjnych języków niemieckiego i angielskiego, poznanie elementów historii Polski, zabytków Opola i Krakowa, zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami Śląska Opolskiego, kształtowanie postawy otwartego

na świat Europejczyka, uwrażliwienie na piękno polskiej i śląskiej kultury, tolerancja wobec innych narodów, przełamywanie stereotypów obecnych w świadomości Polaków i Niemców.

            W drugim dniu wizyty miała miejsce uroczysta inauguracja seminarium z okazji 10 – lecia, na którą przybyli Wójt Gminy Pokój – B. Zając, burmistrz Hochspeyer – W. Rung, zaproszeni goście, sponsorzy, darczyńcy, rodzice, przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady Gminy Pokój oraz nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju. W czasie inauguracji burmistrz Hochspeyer Walter Rung przekazał na ręce Pani Wójt Gminy Pokój pieniądze, które stanowiły wsparcie finansowe na trzydniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Wójt Gminy Pokój i Dyrektor ZSG wręczyli podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w rozwój partnerskich kontaktów miedzy naszymi szkołami. Dokonano także podsumowania współpracy w ciągu minionych lat.

            W czasie 10 – dniowego pobytu uczniowie uczestniczyli w wycieczce po Stobrawskim Parku Krajobrazowym, bawili się na integracyjnym ognisku i dyskotece szkolnej, zwiedzili Pokój i jego zabytkowe miejsca, rozegrali mecze w koszykówkę i piłkę nożną. Odwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, gdzie poznali budownictwo, tradycje i zwyczaje Śląska Opolskiego. Podziwiali zabytkowe centrum Opola oraz nowoczesny Ogród Zoologiczny w Opolu. Wszyscy uczestnicy seminarium wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Wieliczki i Krakowa. Podczas tego wyjazdu zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce, zamek na Wawelu, katedrę wawelską z grobami królewskimi, Stare Miasto z jego najcenniejszymi zabytkami, żydowską dzielnicę – Kazimierz i Starą Synagogę, która pełni dziś rolę muzeum kultury żydowskiej. Płynęliśmy statkiem wycieczkowym po Wiśle oraz zdobywaliśmy kopiec Kościuszki, skąd podziwialiśmy panoramę Krakowa. Odpoczywaliśmy w Aquaparku w Krakowie i podczas spacerów po urokliwych uliczkach Krakowa. Po powrocie z wycieczki uczniowie podczas zajęć plastycznych wykonali obrazy zabytków Krakowa i Opola, dzielili się swoimi wrażeniami, wspominali wspólnie przeżyte chwile podczas wycieczki. Niektórzy uczestnicy po raz pierwszy płynęli statkiem, jechali tramwajem, zjeżdżali na ślizgawkach w Aquaparku, podziwiali niezwykłe zabytki Krakowa i zwiedzali unikatową w skali światowej kopalnię soli w Wieliczce.

            Uczniowie i nauczyciele z Niemiec byli zakwaterowani w domach polskich rodzin, uczestniczyli w życiu rodzinnym, poznawali nasze zwyczaje i polską kulturę. Cała szkoła żyła w tych dniach wizytą kolegów z Niemiec. Wielu uczniów wymieniło się adresami lub telefonami. Obiecali sobie, że będą utrzymywać kontakty SMS- owe, mailowe lub telefoniczne. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowo udane. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia udało się przeprowadzić, młodzież chętnie uczestniczyła we wszystkich imprezach.

            27.09.2007 r. nastąpiło podsumowanie seminarium. Wymieniono się prezentami i pamiątkami, podpisano wstępny wniosek o przyszłorocznym seminarium, ustalono jego datę, cele, ogólny zarys programu, podzielono się wrażeniami i złożono podziękowania nauczycielom zaangażowanym w program.

            Program tegorocznego seminarium był sfinansowany przez fundację Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży, rodziców uczniów biorących udział w seminarium, Urząd Gminy w Pokoju, burmistrza Hochspeyer, sponsorów ze strony polskiej i niemieckiej oraz lokalnych darczyńców.

            Nauczyciele prowadzący program oraz Dyrektor ZSG w Pokoju serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przebiegu tego jubileuszowego spotkania młodzieży.

            Dziękujemy rodzicom za gościnność i przyjęcie w swoich domach uczniów z Niemiec. Są to Państwo: Dolores i Zbigniew Czykietowie, Jolanta i Adam Stefankowie, Alicja i Adam Fischerowie, Dorota i Jerzy Urbanowie, Adela i Konrad Świętkowie, Maria i Janusz Wyrwałowie oraz Aneta i Grzegorz Łydkowie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc finansową i rzeczową. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana Krzysztofa Drobiny, Mariusza Kota, Józefa Bitnera , Jana Sonki z firmy ROTOX, Pani Małgorzaty Tracz, Pana Adama Stefanko z firmy MOPEX., Mirosława Pawliszyna i Pani Danuty Gruszkiewicz.

            Dziękujemy nauczycielom za pomoc przy organizacji seminarium, a zwłaszcza paniom E. Jankowskiej za prowadzenie zajęć plastycznych, G. Łapszyńskiej za organizację dyskoteki, W. Piętce za opiekę nad uczniami podczas wycieczki do Opola.

            Dyrektor Zespołu szkół Gimnazjalnych w Pokoju składa szczególne podziękowania Pani Renacie Barabosz i Elżbiecie Gosławskiej za zorganizowanie przyjazdu młodzieży niemieckiej, przygotowanie uroczystej inauguracji seminarium, wygłoszenie przemówienia podsumowującego współpracę szkół, opiekę nad uczestnikami spotkania, zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery, duże zaangażowanie oraz gościnność.

Cieszy nas, że współpraca naszych szkół układa się pomyślnie. Mamy nadzieję, że będzie trwała kolejne lata i następne pokolenia młodzieży będą w niej także uczestniczyć. Do zobaczenia za rok w Hochspeyer.

Opracowała: Elżbieta Gosławska          

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-10-2011 13:15

Przewiń do góry