Park w Pokoju
GALERIA

W dniach 23.09 – 2.10.2010 r. w partnerskiej gminie Hochspeyer odbyło się już XII seminarium „Świat wokół nas” młodzieży polskiej z Publicznego Gimnazjum w Pokoju i młodzieży niemieckiej z Hauptschule w Hochspeyer w Niemczech. Tematem spotkania była „Geologia”. Na seminarium z naszej strony wyjechało 14 uczniów pod opieką nauczycielek pani R. Barabosz i pani E. Gosławskiej.

Celem tego przedsięwzięcia było podtrzymanie współpracy szkół, rozwój partnerstwa naszych gmin, integracja młodzieży, doskonalenie komunikacji w języku niemieckim i angielskim, poznanie Nadrenii – Palatynatu, kształtowanie u uczniów postawy otwartej na świat, inną kulturę i zwyczaje, poznanie budowy geologicznej Palatynatu, zapoznanie się z procesami technologicznymi, do których wykorzystywane są minerały wydobyte z ziemi.

24 września 2010 r. po długiej podróży przyjechaliśmy do szkoły w Hochspeyer. Młodzież i opiekunowie serdecznie nas powitali, zapoznali z programem seminarium, pokazali wyremontowaną placówkę i swoją miejscowość.

Następnego dnia młodzież zwiedziła Kaiserslautern, najbliższe miasto. Obejrzeliśmy zabytkową starówkę oraz Gartenschau, czyli tereny dawnej fabryki przekształcone w park rozrywki bogaty w ekspozycję roślin sezonowych. W parku zachwyciły nas sylwetki zwierząt i arka Noego wykonana z różnych odmian dyni. Obejrzeliśmy także gady mezozoiczne i historię Ziemi. Niedzielę młodzież polska spędziła w niemieckich rodzinach, uczestnicząc w życiu swoich gospodarzy.

27 września w poniedziałek pojechaliśmy do kopalni wapienia Kalkbergwerk w Wolfstein. Tu ubrani w ochronne fartuchy i białe kaski wjechaliśmy kolejką do wnętrza góry, aby zapoznać się ze sposobem wydobywania tej skały. Przewodnik opowiedział nam także o procesie wytwarzania wapna, cementu i zaprawy murarskiej. Po obiedzie na szkolnej stołówce relaksowaliśmy się na pływalni „Monte Mare” w Kaiserslautern korzystając z uroków ciepłej wody w jacuzzi, ślizgawek i innych atrakcji wodnych. Kolejny dzień tj. wtorek był poświęcany zwiedzaniu huty żelaza w miejscowości Völklinger. Od 1994 r. ta huta jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i udostępniona jako obiekt do zwiedzania. W czasie zwiedzania zapoznaliśmy się z całym procesem technologicznym wytopu żelaza, obejrzeliśmy wielkie piece hutnicze, wentylatory, gazownię i inne obiekty. Ogrom huty zrobił na nas wielkie wrażenie. Zobaczyliśmy co to znaczy krajobraz przemysłowy i dowiedzieliśmy się jakie zagrożenie dla środowiska życia człowieka stanowią takie zakłady.

29 września w środę zwiedzaliśmy kopalnię kolorowego piaskowca w miejscowości Homburg. Piaskowiec ten służył przez wieki do wytwarzania szkła w okolicy, gdyż charakteryzuje się dużą zawartością krzemu. Po południu młodzież mogła się zintegrować na szkolnej dyskotece.

Czwartek 30 września przywitał nas deszczem od rana. W tym dniu wyjechaliśmy na całodzienną wycieczkę poświęconą zjawiskom wulkanicznym. Najpierw zobaczyliśmy prawdziwy gejzer zimnej wody tryskającej z wnętrza ziemi co ok. 35 min. i poczuliśmy zapach siarkowodoru odpowiedzialnego za te eksplozje. Potem podziwialiśmy bomby wulkaniczne, które znaleziono w okolicy Mayen i Koblencji. Przy największej, ważącej ok. 200 ton, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. W czasie przejazdu przez wygasłe stożki wulkaniczne podziwialiśmy ich kratery od tysiącleci zalane wodą i tworzące mniejsze lub większe jeziorka. Podsumowaniem tego dnia była wizyta w kopalni łupków bitumicznych w Mayen. Kopalnia ta znajduje się wewnątrz góry, na której stoi okazały zamek. Ubrani w kaski i ochronne kurtki poznaliśmy specyfikę tej skały, próbowaliśmy pisać na tabliczkach łupkowych, jechaliśmy wirtualną kolejką i obsługiwaliśmy maszynę do kruszenia skały. Z wieży widokowej zamku Mayen podziwialiśmy panoramę miasta i zauważyliśmy, że wszystkie dachy budynków prywatnych, publicznych, kościołów i zamku są pokryte łupkiem zamiast dachówki. Dzięki temu miasto ma jednolity wygląd i jest bardzo eleganckie.

Piątek 1 października był to ostatni dzień naszego pobytu w Hochspeyer. Rano odbyły się zajęcia plastyczne w szkole, podczas których młodzież podzielona na mieszane polsko – niemieckie zespoły, wykonywała prace pt. „Cztery żywioły”. Każda grupa przedstawiła swoją wizję powietrza, wody, ziemi i ognia. W tym dniu byliśmy także gośćmi burmistrza Hochspeyer Waltera Runga. Młodzież została oprowadzona po urzędzie gminy oraz poczęstowana słodyczami i napojami. Burmistrz gminy wyraził podziękowanie w szczególności nauczycielom polskim i niemieckim za długoletnią współpracę i podtrzymywanie partnerstwa naszych gmin. Przypomniał, że już po raz 12, przedstawiciele naszych szkół razem pracowali, zwiedzali i bawili się podczas szkolnej wymiany. Burmistrz Walter Rung wystosował również zaproszenie dla delegacji Urzędu Gminy w Pokoju na konferencję, którą organizuje jego urząd dla partnerskich gmin. Konferencja ta będzie poświęcona „Rozwojowi obszarów wiejskich w Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu programów unijnych” i odbędzie się w maju 2011 roku. Potem odbyło się podsumowanie seminarium, wymiana pamiątek, prezentów, podziękowań. Wraz z dyrektorem Hauptschule w Hochspeyer podpisaliśmy umowę na przyszłoroczną wizytę, która odbędzie się pod hasłem „Tak żyli nasi przodkowie”.

Program tegorocznej wizyty został sfinansowany przez organizację Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz ze środków rodziców naszych uczniów. Założone cele i punkty programu udało się zrealizować mimo zimnej i deszczowej pogody. Młodzież wróciła do domu pełna wrażeń, wspomnień i zadowolona z nowych znajomości. Uczestnicy XII seminarium młodzieży polsko – niemieckiej dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego spotkania. Dziękujemy Dyrekcji Hauptschule w Hochspeyer panu Ralfowi Netscherowi za organizację naszego pobytu, nauczycielom Christel Ostermann, Marianne Chelius i Wolfgangowi Steinmannowi za opiekę, stworzenie miłej atmosfery i wielkie serce. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju – Henrykowi Łapszyńskiemu za wspieranie naszych inicjatyw, rodzicom za sponsorowanie wyjazdu oraz organizacji Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży za grant finansowy, który ułatwił realizację tego seminarium.

Elżbieta Gosławska           


P1100286.jpeg P1100417.jpeg P1100429.jpeg
P1100462.jpeg P1100470.jpeg P1100478.jpeg
P1100506.jpeg P1100522.jpeg P1100530.jpeg
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 08-10-2010 10:53

Przewiń do góry