RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zarządzenie nr OR.I.0050.4.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 25.01.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

PDFZarządzenie nr OR.I.0050.4.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę .pdf (66,96KB)