Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Z dniem 25 stycznia 2022 r. wprowadzono nową części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach trzeciej części programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się o dofinansowaniem do 69 tys. zł, przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

Zmiany wprowadzone 25 styczna br.:

Ogłoszono nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

-  Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

-lub  alternatywnie do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;

-  Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;

-  Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;

-  Liczba transz rozliczeń – do pięciu;

-  Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Brak możliwości skorzystania w ramach 3 części programu ze ścieżki bankowej.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Ponadto:

w ramach zmiany Programu zostały skorygowane niektóre pozostałe zapisy we wszystkich jego częściach oraz załącznikach np.:

- usunięto możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji

- dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu. - dotyczy kotłów zagazowujących drewno

- przewody kominowe/spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego

- wprowadzenie oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji z wfośigw drogą elektroniczną

- wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przez Pełnomocnika Wnioskodawcy

- wskazano w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą sezonowości jej prowadzenia. Szczegółowy sposób obliczenia jest podany we wniosku o dofinansowanie.

Aktualna wersja programu oraz wszystkich załączników znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: https://portal.wfosigw.opole.pl/sciezka-przez-wfosigw

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 25-01-2022 14:50

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 25-01-2022 14:53
Przewiń do góry