Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Trzynastu uczniów Gimnazjum z Pokoju oraz dwunastu uczniów Munchhofschule w Hochspeyer wzięło udział w seminarium dla młodzieży z dwóch współpracujących ze sobą gmin. Spotkanie to było kontynuacją seminarium o tej samej nazwie, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku na terenie gminy Pokój. Współpraca szkół trwa od roku 1998, a kontakty młodzieży są bardzo serdeczne i przyjacielskie.

Regoroczne seminarium trwało 9 dni. Uczestnicy zamieszkali w gościnnych domach swych niemieckich koleżanek i kolegów.

Zdaniem burmistrza gminy Hochspeyer, pana Waltera Rung, uczestnicy seminarium pełnią rolę ambasadorów swoich krajów tworząc podstawy partnerskich stosunków pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Współpraca szkół jest powodem do dumy dla dyrektora Munchhofschule – Hauptschule, pana VolkeraRupprich. Wzajemne poznanie, nawiązanie przyjaźni, a także przezwyciężenie uprzedzeń i stereotypów pokutujących w sposobie myślenia o sąsiednich narodach sprzyja kształtowaniu nowego oblicza Europy jako wspólnego domu wszystkich jej mieszkańców. Taki też był nadrzędny cel tegorocznego spotkania.

W czasie zajęć seminaryjnych realizowano następujące tematy i zagadnienia ekologiczne:

- gospodarka odpadami komunalnymi w powiecie Kaiseslautern – obserwacja procesów sortowania, przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, zajęcia edukacyjne w pozaszkolnym ośrodku edukacji ekologicznej

- kształtowanie środowiska naturalnego, zagospodarowanie i rekultywacja terenów miejskich na przykładzie ekspozycji Landesgartenschau w Kaiserslautern

- uprawa winorośli w Palatynacie.

Ponadto uczestnicy zwiedzili m.in. zabytkowe miasto Heidelberg, Speyer, Neustadt, a także urocze miasteczko francuskie Wissembourg w Alzacji. Jedną z największych atrakcji była projekcja filmu przyrodniczego w formacie IMAX (obraz wyświetlany jest na ekranie w kształcie kopuły w ogromnych rozmiarach ) w jednym z najnowocześniejszych kin świata, a jednym tego typu w Niemczech, znajdującym się na terenie Muzeum Techniki w Speyer.

Gimnazjaliści z Pokoju, dla których wyjazd był swoistą nagrodą za wysokie wyniki w nauce, poczynili znaczące postępy w komunikowaniu się w języku obcym. Zgodnie twierdzą też, iż zostali niezwykle gościnnie przyjęci w rodzinach niemieckich.

W przyszłym roku kolej na Pokój, to tu jesienią odbędzie się kolejne spotkanie młodych ludzi, którzy rozumieją już, że są sobie bliscy i wiele ich łączy, mimo bariery językowej i istniejących różnic kulturowych.

Danuta Wesołowska    
Renata Barabosz       
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 18-10-2011 08:35

Przewiń do góry