RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

PUP w Namysłowie oferuje środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 – 29 lat dostępne w projekcie „BIZNES TO PODSTAWA”

Plakat projektu BIZNES TO PODSTAWA

POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE

informuje, że pozyskał środki na realizację projektu

BIZNES TO PODSTAWA”

w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Okres realizacji projektu:

01.01.2022 - 30.10.2023

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 640 000,00 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Uczestnicy:

Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET.

Oferowane wsparcie:

  • Przyznanie 25 osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 488 zł (jednak nie więcej niż 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy).


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE!


Więcej informacji:
tel. 77 419 09 22
e-mail: caz@namyslow.praca.gov.pl

Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1