Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

W dniach 18-25 września 2009 r. odbyło się XI seminarium „Świat wokół nas” młodzieży polskiej z Publicznego Gimnazjum w Pokoju i młodzieży niemieckiej z Hauptschule w Hochspeyer, w Niemczech pod tytułem  „Z geologią na Ty ”. W spotkaniu ze strony niemieckiej wzięło udział 14 uczniów pod opieką nauczycieli Christel Ostermann i Wolfganga Steinmanna. Organizatorami i realizatorami seminarium po polskiej stronie były nauczycielki Renata Barabosz i Elżbieta Gosławska. Celem tego przedsięwzięcia było podtrzymanie współpracy naszych szkół, rozwój partnerstwa gmin, integracja młodzieży, doskonalenie komunikacji w języku niemieckim i angielskim, poznawanie Opolszczyzny, kształtowanie u uczniów postawy otwartej na inne narodowości i kulturę, poznanie budowy geologicznej najbliższej okolicy, rozpoznawanie podstawowych skał i minerałów.

    W piątek 18 września 2009 r. w pierwszym dniu wizyty odbył się apel szkolny, na którym powitano grupę niemiecką, lekcja geografii przeprowadzona przez Panią Agatę Chmurę połączona z pokazem skał i minerałów oraz projekcją filmów edukacyjnych o zjawiskach wulkanicznych oraz filmu fabularnego „Park Jurajski” w wersji angielskiej z napisami niemieckimi. Zajęcia te miały na celu przygotowanie młodzieży do wycieczek w terenie. Po południu goście zwiedzili Pokój, park w Pokoju i wspólnie z gospodarzami bawili się przy ognisku na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

 

LEKCJA GEOLOGII  

W sobotę 19 września 2009 r. odbyła się wycieczka autokarowa na Górę Św. Anny. W jej trakcie uczestnicy seminarium zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Zwiedzili rezerwat geologiczny, w którym poznali budowę geologiczną góry (skały wulkaniczne – bazalt, granit, tuf wulkaniczny; osadowe – wapień z odciskami wymarłych zwierząt), obejrzeli krater wulkanu, jakim kiedyś była Góra Św. Anny. Uczniowie zwiedzili amfiteatr, Muzeum Czynu Powstańczego, kalwarię, bazylikę Św. Anny, grotę lourdzką, muzeum misyjne, obejrzeli Pomnik Czynu Powstańczego i miejsce pielgrzymki Jana Pawła II. Wycieczka ta łączyła ze sobą aspekty przyrodnicze, kulturowe, historyczne, religijne, misyjne i geologiczne. Niedzielę młodzież niemiecka spędziła  w polskich rodzinach, uczestnicząc w życiu swoich gospodarzy.

WSPÓLNE OGNISKO

Trzy kolejne dni tzn. poniedziałek, wtorek i środa to wycieczka w Góry Opawskie. Przebywaliśmy na  terenie  Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Zdobyliśmy jego najwyższy szczyt Biskupią Kopę, przeszliśmy przez granicę polsko – czeską, obserwowaliśmy skały osadowe, podziwialiśmy piękną przyrodę w jesiennej szacie. We wtorek odbyły się zajęcia dydaktyczne w siedzibie parku pod kierunkiem pracownika. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o Górach Opawskich, kolekcję skał i minerałów oraz eksponaty zwierząt żyjących na Opolszczyźnie. W terenie pokonaliśmy Gwarkową Perć, dotarliśmy do byłego kamieniołomu „Piekiełko”, obejrzeliśmy wejście do sztolni po kopalni złota, obserwowaliśmy szatę roślinną.

NA SZLAKU

W środę cała grupa udała się do Złotego Stoku na zwiedzanie kopalni złota. Uczestnicy popłynęli łodzią po zalanych korytarzach kopalni, zwiedzili najciekawsze korytarze i sztolnie, płukali złoto szukając pirytu zwanego „złotem głupców”, a na koniec sprawdzili swoją kondycję i sprawność fizyczną w parku wspinaczkowym „Skalisko”.

 SZUKAMY ZŁOTA

Dużą atrakcją dla obu grup było wspinanie się po drzewach, chodzenie po linach, mostach, sieciach i belkach zawieszonych wśród drzew.

    W czwartek 24 września 2009 r. odbyła się wycieczka do Krasiejowa do „Dinoparku” w celu obejrzenia odkrywek geologicznych i skamieniałości dinozaurów. Uczniowie obejrzeli film dydaktyczny i kopalne szczątki gadów mezozoicznych. Wieczorem odbyła się dyskoteka integracyjna w szkole.
        Piątek 25 września 2009 r. był ostatnim dniem naszego seminarium. Odbyły się zajęcia plastyczne prowadzone pod kierunkiem Pani Ewy Jankowskiej. Młodzież rysowała lub malowała wulkany i świat dinozaurów. Wykonano trzy prace plastyczne, każdą ok. 5m długości. Odbyło się podsumowanie spotkania, pokaz skał i minerałów, pokaz zdjęć z przebiegu całego seminarium, wymiana pamiątek, prezentów, podziękowań. Ostatnim akcentem naszego spotkania była wizyta w Urzędzie Gminy w Pokoju i spotkanie z Panią wicewójt – J.Ptaszek i Panią sekretarz – Z.Ciomą. Po południu pożegnaliśmy naszych kolegów życząc im szczęśliwej podróży i do zobaczenia za rok w Hochspeyer.
    Podczas tego seminarium przez kilka dni na terenie gminy Pokój był obecny burmistrz gminy Hochspeyer Walter Rung, który spotkał się z władzami gminy Pokój, młodzieżą polską i niemiecką, zwiedził placówki oświatowe naszej gminy. Podczas oficjalnego spotkania wręczył Pani Renacie Barabosz złoty medal za zasługi i wkład w wieloletnią organizację partnerstwa gmin Pokój – Hochspeyer oraz wymianę młodzieży potwierdzony dyplomem uznania, przyznany przez burmistrza i radę gminy Hochspeyer w dniu 25 sierpnia 2009 roku.

    Program wizyty został sfinansowany przez: Urząd Gminy Pokój, organizację Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz ze środków rodziców naszych uczniów.
    Wszystkie założone cele i punkty programu udało się zrealizować. Młodzież wyjechała pełna wrażeń, wspomnień i nowych znajomości. Realizatorzy programu zgodnie wyrazili wolę kontynuowania  spotkań polsko – niemieckich w takiej formie a kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu 2010 r. w Hochspeyer, Niemcy.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-10-2009 20:40

Przewiń do góry