Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2021-12-22 o godz. 15:02:12, a zakończono o godz. 16:35:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Tomasz Krystosek
 6. Marek Łukaszczyk
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej w Gminie Pokój na lata 2021-2026” (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pokój Nr XX/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030 (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2022 (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 12-01-2022 15:39

Przewiń do góry