Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Baner Cyfrowa Gmina

Plakat:
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Gmina Pokój realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
Dofinansowanie projektu z UE: 154 320,00 zł

Informujemy, że Gmina Pokój, pozyskała środki w kwocie 154 320,00 zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.

Z dniem 11 lutego 2022 roku (ze względu na problem techniczny po stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa została ponownie podpisana przez Grantodawcę w dniu 31.05.2022 r.) została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3484/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pokój.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 12-01-2022 15:34

Przewiń do góry