Park w Pokoju
GALERIA

Herb Gminy Pokój.jpeg Hochspeyer_Wappen.jpeg

W dniach 22 – 30 września 2011 odbyło się XIII seminarium „Świat wokół nas”, na którym spotkali się uczniowie polscy z Publicznego Gimnazjum w Pokoju i niemieccy z partnerskiej Hauptschule w Hochspeyer. Tegoroczna wymiana przebiegała pod hasłem „Tak żyli nasi przodkowie”. W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyło 14 uczniów pod opieką 2 nauczycieli: Christel Ostermann i Wolfganga Steinmanna. Organizatorami i realizatorami programu były Panie Renata Barabosz i Elżbieta Gosławska. Jak co roku celem naszego spotkania było podtrzymywanie współpracy szkół, rozwój partnerstwa gmin, integracja młodzieży, doskonalenie komunikacji językowej, kształtowanie postawy młodego Europejczyka otwartego na świat, poznawanie ginących zawodów, zwyczajów i tradycji naszych przodków, uczestnictwo w kulturze i zwiedzanie najbliższej okolicy.

22 września 2011 w czwartek po przyjeździe uczniów z Hochspeyer w szkole odbył się apel, na którym Elżbieta Gosławska zapoznała całą społeczność szkolną z programem seminarium i przedstawiła gości. Następnie uczniowie spotkali się z Panią Wójt Barbarą Zając w Urzędzie Gminy w Pokoju, która opowiedziała uczniom o naszej gminie planach rozwojowych gminy Pokój związanych z projektem Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji. Po spotkaniu młodzież zwiedziła Pokój, wysłuchała najciekawszych faktów z historii naszej miejscowości, spacerowała ścieżkami zabytkowego parku. Po południu wszyscy bawili się na ognisku przygotowanym przez rodziców i nauczycieli.

P1140250.jpeg P1140257.jpeg P1140271.jpeg

23 września w piątek pojechaliśmy na zajęcia edukacyjne do średniowiecznego Grodu Rycerskiego w Byczynie. Tam wzięliśmy udział w warsztatach tkactwa, uczyliśmy się strzelać z łuku, rzucać toporem i nożami oraz uczestniczyliśmy w średniowiecznych zabawach plebejskich. Wszystkie te zajęcia były bardzo ciekawe, a nawet ekscytujące. Okazało się, że niektórzy uczniowie mają talent do łucznictwa lub tkactwa. Wspólne zabawy wzbudziły dużo śmiechu i radości tak, że nie chcieliśmy jechać dalej. Po południu zwiedziliśmy skansen pszczelarski i pasiekę zarodową w Maciejowie koło Kluczborka. W sąsiedztwie dworku, w którym mieszkał ksiądz Jan Dzierżon wystawiono liczne rodzaje uli, barcie, a także pięknie rzeźbione ule figuralne. Wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych „Tajemnice kropli miodu”, poznaliśmy życie pszczół, budowę ula, specyfikę pracy pszczelarza i produkty pszczele. Sami wyrabialiśmy świece z wosku pszczelego.

P1140400.jpeg P1140297.jpeg P1140379.jpeg P1140398.jpeg

W sobotę 24 września pojechaliśmy do Opola. Zwiedziliśmy Muzeum Śląska Opolskiego i kamienicę czynszową. Zobaczyliśmy jak dawniej żyli i mieszkali ludzie na Śląsku, jak się ubierali i jakie sprzęty mieli w swoich mieszkaniach. Po południu zwiedzaliśmy Muzeum Wsi opolskiej w Bierkowicach. Tu szczególnie nasze zainteresowanie wzbudziła praca kowala. Na naszych oczach z pomocą uczennicy kowal wykuł z drutu pierścień na palec. Zobaczyliśmy też szkolną klasę oraz przewodnik opowiedział o systemie kar stosowanych w dawnych czasach w szkołach.

P1140439.jpeg P1140475.jpeg

Niedzielę młodzież niemiecka spędziła w polskich rodzinach, uczestnicząc w życiu swoich gospodarzy. Kolejne 3 dni spędziliśmy na wycieczce w Sudetach. Zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką i poznaliśmy życie żołnierzy w czasach wojen napoleońskich. W Dusznikach odwiedziliśmy Muzeum papiernictwa i obserwowaliśmy proces wytwarzania papieru czerpanego, obejrzeliśmy dawne maszyny i urządzenia do produkcji papieru.

We wtorek byliśmy w Muzeum zabawek w Kudowie i przyjemnością oglądaliśmy zabawki, którymi bawili się nasi rodzice, dziadkowie, a nawet pradziadkowie. Mieliśmy także zajęcia muzealne w domu „Dawnego Rzemiosła”. Poznaliśmy zawód szewca, kaletnika, kowala, krawca, tkacza. Uczestniczyliśmy w zajęciach garncarskich w Muzeum „Szlak Ginących Zawodów”. Każdy uczestnik wycieczki mógł własnoręcznie wykonać na kole garncarskim z gliny naczynie i je przyozdobić.

P1140601.jpeg P1140843.jpeg

W środę 28 września zwiedziliśmy Skansen „Muzeum Kultury Ludowej” w Pstrążnej koło Kudowy. Tam własnoręcznie wyrabialiśmy i wypiekaliśmy chleb dawnymi metodami. Na koniec była degustacja wypieczonego chleba ze smalcem, masłem lub powidłami. Na zakończenie wycieczki pojechaliśmy do rezerwaty „Błędne skałki”, aby zmierzyć się z wąskim labiryntem skał piaskowca ukształtowanym przez siły przyrody.

P1140705.jpeg

Czwartek 29 września był ostatnim dniem wspólnych zajęć i czasem podsumowania seminarium. Odbyły się zajęcia plastyczne pod kierunkiem Pani Ewy Jankowskiej na temat „Tak żyli nasi przodkowie”. Wykonaliśmy plakaty obrazujące ginące zawody, z którymi zetknęliśmy się podczas wycieczek. Wszyscy uczniowie z Niemiec otrzymali pamiątki, foldery, ulotki związane ze zwiedzanymi miejscami, a nauczyciele grafiki przedstawiające Pokój. Odbył się także apel podsumowujący seminarium, na którym obejrzeliśmy zdjęcia z zajęć w trakcie trwania wizyty kolegów z Niemiec. Wieczorem pożegnaliśmy naszych partnerów życząc im bezpiecznej i szczęśliwej podróży.

P1140836.jpeg P1140847.jpeg

Program tegorocznej wizyty został sfinansowany przez Urząd Gminy w Pokoju, organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz ze środków rodziców naszych uczniów.

Cele, które założyliśmy sobie planując seminarium zostały zrealizowane. Dzięki wspaniałej ciepłej i słonecznej pogodzie odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia. Młodzież wyjechała zadowolona, pełna wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie dojdzie do skutku w roku 2012 na terenie Hauptschule w Hochspeyer.

 

Elżbieta Gosławska         


Temety pokrewne:

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-10-2011 15:24

Przewiń do góry