Park w Pokoju
GALERIA

W dniach 21 – 30 września 2005 r. już po raz siódmy nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju spotkali się z przedstawicielami partnerskiej szkoły Hauptschule w Hochspeyer z Niemiec. Byli to wicedyrektor szkoły Ralf Netscher i nauczycielka Christel Ostermann. Uczniowie polscy i niemieccy wzięli udział w seminarium poświęconym przyrodzie, a w szczególności ekosystemowi wody i lasu, które zorganizowała nasza szkoła. Celem wizyty była integracja młodzieży zaprzyjaźnionych szkół, podniesienie sprawności językowych języka niemieckiego i angielskiego, poznanie zwyczajów i tradycji obu krajów, zapoznanie się ze środowiskiem lasu i zbiorników wodnych, kształtowanie proekologicznej postawy wśród uczniów, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i zwrócenie uwagi na konieczność jej ochrony.

W czasie 10 – dniowego pobytu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach po najbliższej okolicy, zwiedzili Pokój, Opole, Wrocław, Pszczynę oraz Beskid Śląski. Wędrowali ścieżkami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i po szlakach górskich w okolicy Bielska-Białej i Szczyrku. Odbyły się zajęcia dydaktyczne Izbie Leśnej w Nadleśnictwie Kup oraz w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy. Uczniowie poznali florę i faunę najbliższej okolicy oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe naszego parku. Dzięki uprzejmości Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej zapoznali się z życiem w wodzie i obejrzeli stawy hodowlane karpia. Uczestniczyli w życiu naszej szkoły, bawili się z naszymi uczniami na ognisku, dyskotece i spotkaniach towarzyskich. Wzięli w udział w trzydniowej wycieczce turystycznej w Beskid Śląski. Uczestniczyli w życiu rodzinnym polskich rodzin, u których mieszkali. Zawiązały się przyjaźnie polsko-niemieckie między uczestnikami seminarium. We wszystkich zajęciach brali udział uczniowie z Polski i Niemiec oraz nauczyciele obu stron.

W czwartek 29 września, na podsumowanie wspólnie spędzonego czasu, odbyły się zajęcia poświęcone na wykonanie prac plastycznych dotyczących tematyki seminarium. Uczestnicy warsztatów przy pomocy naturalnych materiałów (liście, kora, patyki, kamyki itp...) oraz farb, kredek i kartonu wykonali piękne makiety przedstawiające życie w lesie i wodzie. Wykazali się znajomością ekosystemu lasu i stawu, lepiej zrozumieli konieczność ochrony tych środowisk przyrodniczych.

Po kilkudniowych wspólnych przeżyciach w piątek 30 września nadszedł dzień pożegnania. Przed południem odbyły się wspólne zabawy i zawody sportowe. Chętni uczniowie niemieccy mogli wziąć udział w zajęciach lekcyjnych w naszej szkole lub obserwować rozgrywki szkolne. Po obiedzie w szkole pożegnaliśmy nasze koleżanki i kolegów, wymieniliśmy się upominkami i pamiątkami. Były zdjęcia, łzy wzruszenia i uściski na pożegnanie. Wszystkim było żal, że ten miły pobyt już się skończył i czas wracać do codziennego życia. Pobyt grupy z Hochspeyer był częściowo sfinansowany przez fundację Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie, która corocznie przyznaje naszej szkole grant finansowy na ten cel. Pozostałe koszty ponieśli rodzice oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe i rzeczowe od sponsorów.

Dyrekcja szkoły oraz koordynator i organizator wymiany młodzieży Pani Renata Barabosz serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego przebiegu wizyty. Dziękujemy nauczycielom za pomoc przy organizacji imprez i wycieczek, rodzinom za gościnne przyjęcie młodzieży z Niemiec. W szczególności dziękujemy Państwu Dolores i Zbigniewowi Czykietom, Jolancie i Jarosławowi Helińskim, Jolancie i Adamowi Stefankom, Alicji i Józefowi Wuczkowskim, Alinie i Michałowi Kubicom, Alicji i Adamowi Fischerom,

Grażynie i Joachimowi Chudaszom, Marii i Stanisławowi Czykietom. Dziękujemy sponsorom, którymi byli : Urząd Gminy w Pokoju, Firma MOPEX w Pokoju, Rolmer w Pokoju, Centrum Budowlane w Pokoju, Apteka pod Lipami w Pokoju.

Dziękujemy nauczycielom za pomoc przy organizacji seminarium, a zwłaszcza paniom Grażynie Łapszyńskiej, Wandzie Piętce i Ewie Jankowskiej, które współorganizowały wycieczki i wyjścia dla uczniów.

Dyrekcja Zespołu Szkół Gimnazjalnych składa serdeczne podziękowania Pani Renacie Barabosz za zorganizowanie przyjazdu młodzieży niemieckiej, zapewnienie im miłej, przyjaznej atmosfery, pełnienia roli tłumacza polsko-niemieckiego, opieki nad uczestnikami seminarium, wielkie zaangażowanie, inicjatywę przy organizacji zajęć, pogodę ducha, ciepłe serce i serdeczny uśmiech przez cały okres wizyty. Cieszymy się, że współpraca między szkołami Polski i Niemiec układa się pomyślnie i nasza młodzież ma okazję w niej uczestniczyć. Do zobaczenia za rok, tym razem w Niemczech.

<span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;Times New Roman" ;"="">Opracowała: Elżbieta Gosławska         

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-10-2011 13:21

Przewiń do góry